Tehnoredactare

Analele Universităţii « Dunărea de Jos » din Galaţi, 

Fascicula XXIV, Lexic comun / Lexic specializat (LCLS)  

ISSN 1844 – 9476

A. INSTRUCŢIUNI PENTRU COLABORATORI

1) Analele Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi – România, Fascicula Lexic comun /lexic specializat publică articole în limbile: română, engleză şi franceză. Manuscrisele vor fi transpuse în versiune electronică (word.doc şi word. rtf.) şi vor fi trimise prin poşta electronică pe adresa oanacenac@yahoo.com sau oana.cenac@ugal.ro.

 2) Documentul cu lucrarea va conţine următoarele :

  1. a) rezumatul comunicării (cca. 550 de cuvinte) va cuprinde referiri la : structura articolului, stadiul cercetării, materialele şi metodele utilizate, rezultate, concluzii;
  2. b) 5 cuvinte-cheie (altele decât cele din titlul lucrării);
  3. c) prezentarea cercetării va cuprinde reperele: stadiul actual al cercetării în domeniu, materialele şi metodele utilizate, rezultate, comentarii şi concluzii ;
  4. d) o notiţă biografică de cca. 80 de cuvinte (se menţionează instituţia, departamentul de afiliere, nivelul de expertiză, participarea la alte conferinte) şi adresa electronică a colaboratorului.

3) Pentru a evita dificultăţile ulterioare, vă rugăm să respectaţi indicaţiile de mai jos :

– paginile manuscrisului nu vor fi numerotate ;

nu se va utiliza tasta TAB la începutul unui paragraf nou sau al unei idei noi ;

nu se va utiliza funcţia UNDERLINE (subliniere) din bara de butoane (Toolbar) ;

nu se vor utiliza titluri selectate din din bara de butoane (Toolbar).

4) Comunicarea însoţită de note, bibliografie, rezumat (în franceză şi engleză) nu trebuie să depăşească 10 pagini.

B. CERINTELE TEHNOREDACTARII

AŞEZAREA ÎN PAGINĂ : format A4 ; sus : 4,85 cm ; jos : 4,45 cm ; stânga : 4 cm / dreapta : 4 cm ;

Header : 4,5 cm/ footer 4,2 cm, mirror margins

FORMATARE LA NIVEL DE CARACTER : font (corp de literă) BOOK ANTIQUA ; mărimea fontului : 10 pct. ;

FORMATARE LA NIVEL DE PARAGRAF : identarea – aliniere la ambele margini  (Justified) ; identarea primului rând : 0,5 cm ; spaţirea între rânduri : 1 (single) ; primul paragraf al lucrarii fără identare la primul rând.

AUTOR  / INSTITUŢIA DE AFILIERE : aliniere la stânga (left) ; mărimea fontului : 11pct. ; Vezi model :

Prenume, NUME

Instituţia de afiliere, oraş, ţară.

TITLUL : mărimea fontului : 12 pct. ; stilul de scriere : îngroşat (boldat) ; identarea – aliniere centrată (Centred) ; spaţierea înainte (before) : 30 pct. / după (after) : 12 pct.

SUBTITLUL : mărimea fontului : 12 pct. ; identarea – aliniere stânga (left) ; spaţierea înainte (before) : 12 pct. / după (after) : 0 pct.

EXEMPLE/CITĂRI (mai lungi de 2 rânduri) : mărimea fontului : 10 pct. ; identare – retragerea marginilor paragrafului faţă de textul articolului – stânga : 0,5 cm /dreapta : 0,5 cm ; spaţierea înainte (before) : 6 pct. / după (after) : 6 pct.

NOTE : inserate manual  (nu utilizaţi Endnote şi autonumerotarea) la sfârşitul articolului, marcate [x] ; mărimea fontului : 9 pct.

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE : mărimea fontului : 9 pct. ; identare Special : hanging: 0,5 cm ;

numele autorului, prenumele, (anul publicării). Titlul, locul editării, editura.

Vezi modelul :

Bidu-Vrănceanu, Angela & Forăscu, Narcisa (2005). Limba română contemporană. Lexicul, Bucureşti, Humanitas Educaţional.

 Textele vor fi trmise în format electronic (doc. şi rtf.)