Numerele revistei

Anul I, Nr. 1, 2008 – Actele conferinței internaționale Lexic comun / Lexic specializat. Mișcarea lexicului specializat spre lexical comun. In honorem Valentin Ţurlan, 17-18 septembrie 2008: coperta / cuprins

Anul II, Nr. 1(2), 2009 – Actele conferinței internaționale Lexic comun / Lexic specializat. Știința dicționarelor (teorie și practică), 17-18 septembrie 2009: coperta / cuprins

Anul III, Nr. 1(3), 2010 – Număr tematic: Terminologie și terminologii. In honorem Angela Bidu-Vrănceanu: coperta / cuprins

Anul III, Nr. 2(4), 2010 – Actele conferinței internaționale Lexic comun / Lexic specializat. Neologie și politici lingvistice, 8-9 septembrie 2010: coperta / cuprins

Anul IV, Nr. 1(5), 2011 – Număr tematic: Descriere și istorie în studiul lexicului: coperta / cuprins

 Anul IV, Nr. 2(6), 2011 – Actele conferinței internaționale Lexic comun / Lexic specializat. Frazeologie. Stilistică. Traductologie, 15-16 septembrie 2011: coperta / cuprins

Anul V, Nr. 1 (7), 2012 – Număr tematic: In memoriam Vasile Arvinte: coperta / cuprins

 Anul V, Nr. 2 (8), 2012 Actele conferinței internaționale Lexic comun / Lexic specializat. Lexicul politic – martor al transformărilor social-politice și de mentalitate din lumea contemporană, 11-12 octombrie 2012: coperta / cuprins

Anul VI, Nr. 1-2 (9-10), 2013 – Actele conferinței internaționale Lexic comun / Lexic specializat. Limba română în timp și spațiu, 11-12 iulie 2013: coperta / cuprins

Anul VII, Nr. 1-2 (11-12), 2014 – Actele conferinței internaționale Lexic comun / Lexic specializat. Manifestări ale creativității limbajului uman, 6-7 iunie 2014: volum / coperta 

Anul VIII, Nr. 1-2 (13-14), 2015 – Actele conferinței internaționale Lexic comun / Lexic specializat. Interculturalitate și plurilingvism în context european, 11-12 iunie 2015: volum / coperta 

Anul IX, Nr. 1-2 (15-16), 2016 – Actele conferinței internaționale Lexic comun / Lexic specializat. Cultură şi identitate europeană. Latinitate şi romanitate14-15 octombrie 2016: coperta / volum

Anul X, Nr. 1-2 (17-18), 2017 – Actele conferinței internaționale Lexic comun / Lexic specializat. „Democratizarea cunoașterii” sau migrația lexicului specializat spre lexicul comun, 19-20 mai 2017: volum I, volum II

Anul XI, Nr. 1 (19), 2018 și 2 (20), 2018 – Actele conferinței internaționale Lexic comun / Lexic specializat. Limba şi cultura română în context național și european: evaluări şi perspective la Centenarul Unirii, ediția a XI, Galaţi, 26-27 octombrie 2018volum I, volum II

Anul XII, nr. 1(21), 2019: coperta, volum
 
Anul XII, nr. 2 (22), 2019: coperta, volum
 
Actele colocviului Lexic comun/ Lexic specializatcu tema Limba română azi: direcții  actuale și perspective, ediția a XII-a, 4-5 decembrie 2020: 
Anul XIII, nr. 1(23), 2020: cuprins
Anul XIII, nr. 2(24), 2020: cuprins
 
Actele colocviului Lexic comun / Lexic specializat cu tema Provocări trecute și prezente în evoluția limbii și culturii române, Galati, 10-11 decembrie 2021
Nr. 1(25)/2021cuprins
Nr. 2(26)/2021cuprins