Conferința

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ 

LEXIC COMUN / LEXIC SPECIALIZAT

Ediţia întâi a manifestării Lexic comun / lexic specializat, desfăşurată în perioada 17-18 septembrie 2008, a avut ca temă Mişcarea lexicului specializat spre lexicul comun. Manifestarea s-a adresat specialiştilor interesaţi de studiul lexicului, indiferent de limba pe care o studiază, iar comunicările susţinute (69 de lucrări anunţate) au demonstrat continua mişcare şi restructurare a lexicului, tendinţele contemporane cele mai importante, cum ar fi: interesul sporit pentru terminologii, migrarea termenilor spre lexicul comun, evoluţiile semantice. Lucrările în plen au fost susţinute de prof. univ. dr. Angela Bidu-Vrănceanu, Universitatea din Bucureşti, prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi / Institutul de Lingvistică „Al. Philippide”, filiala Iaşi, prof. univ. dr. hab. Elena Prus, de la Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova. Programul manifestării / copertă volum / cuprins volum / galerie foto.

 

În perioada 17-18 septembrie 2009, a avut loc a doua ediţie a conferinţei internaţionale cu tema Lexic comun / lexic specializat. Ştiinţa dicţionarelor. Teorie şi practică. Manifestarea a vizat istoricul şi evaluarea calitativă a dicţionarelor, sesizarea aspectelor care pot asigura o „lectură” eficientă a dicţionarelor în scopul învăţării lexicale şi al sporirii competenţei lingvistice a vorbitorilor unei limbi (dicţionarele monolingve); analiza dicţionarelor bilingve a arătat faptul că ele reprezintă o formă de cunoaştere a identităţii lingvistice şi culturale proprii fiecărei ţări, fiecărui popor. Manifestarea din 2009 a reunit persoane cu interes pentru problemele lexicului din diverse centre universitare din ţară (Bucureşti, Cluj, Craiova, Galaţi, Iaşi, Piteşti, Timişoara, Suceava) şi din afara ţării (Iordania, Italia, Republica Moldova), iar interesul manifestat pentru tema propusă de organizatori se justifică şi prin numărul mare (102) de lucrări anunţate. Lucrările în plenul conferinţei au fost susţinute de prof. univ. dr. Angela Bidu-Vrănceanu, Universitatea din Bucureşti, prof.univ.dr. Alexandra Cuniţă, Universitatea din Bucureşti, prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi / Institutul de Lingvistică „Al. Philippide”, filiala Iaşi, prof. univ. dr. hab. Elena Prus, Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova. Programul manifestării / copertă volum / cuprins volum / galerie foto.

 

Pe 8 și 9 septembrie 2010, s-a desfășurat la Facultatea de Litere gălățeană, în colaborare cu Agenţia Universitară a Francofoniei (AUF), ediția a treia a conferinţei internaţionale Lexic comun / lexic specializat, cu tema Neologie şi politici lingvistice. Manifestarea a îndemnat la o reflecţie colectivă asupra unui număr de probleme de mare importanţă care îi preocupă, deopotrivă, pe lexicologi, pe terminologi şi pe traducători, pe specialiştii în IT şi în alte domenii tehnico-ştiinţifice, dar, în acelaşi timp, pe toţi cei chemaţi să definească politicile limbilor naţionale, locul unei limbi în spaţiul european şi mondial, să pună în practică strategii de cultivare a limbii şi de definire a stadiului ei de dezvoltare. Tema propusă de organizatori a fost de un real interes pentru cercetătorii prezenţi la lucrările conferinţei (75 de participanţi înscrişi) din diverse centre universitare din România (Bucureşti, Iaşi, Constanţa, Piteşti,Târgovişte, Reşiţa, Craiova), dar şi din străinătate (Italia, Franţa, Republica Moldova, Polonia, Albania, Canada, Mauritania, Spania, Coasta de Fildeş, Algeria, Italia, Arabia Saudită). Lucrările în plen ale conferinţei au fost susţinute de Anna Anastassiadis-Syméonidis, Université Aristote de Thessalonique (Grecia), Maria Dolores Espinosa Sansano, Université de Murcia (Spania), prof.univ.dr. Alexandra Cuniţă, Universitatea din Bucureşti, prof.univ.dr. Stelian Dumistrăcel, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi / Institutul de Lingvistică „Al. Philippide” filiala Iaşi, prof.univ.dr. Ana Guţu, Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova. Programul manifestării / copertă volum / cuprins volum / galerie foto.

 

În zilele de 15 și 16 septembrie 2011, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetare Teoria şi practica discursului, în colaborare cu Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale din Republica Moldova şi Biblioteca “V. A. Urechia”, Galaţi,  România, au organizat a patra ediţie a manifestării intitulate Lexic comun / lexic specializat. Frazeologie. Stilistică. TraductologieOrganizatorii şi-au propus să reunească cercetători din diverse spaţii şi şcoli lingvistice, interesaţi de studiul unităţilor frazeologice din limba comună, dar şi din limbajele de specialitate (juridic, medical, matematic etc.), de posibilitatea transpunerii dintr-o limbă într-alta a frazeologismelor, în activitatea de traducere tradiţională şi în cea asistată de calculator. Manifestarea a reunit 95 de participanţi atât din ţară (Iaşi, Piteşti, Bacău, Bucureşti, Galaţi, Suceava, Cluj-Napoca, Constanţa, Ploieşti, Craiova) cât şi din străinătate (Republica Moldova, Spania, Coasta de Fildeş, Algeria, Franţa, Maroc, Italia, Canada, Rusia). Conferinţele în plen au fost susţinute de prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi / Institutul de Lingvistică „Al.Philippide” filiala Iaşi, prof.univ.dr. Alexandra Cuniţă, Universitatea din Bucureşti, prof. univ. dr. Gheorghe PopaUniversitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi, Republica Moldova, lect.univ.dr. Petronela Savin, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Programul manifestării / copertă volum / cuprins volum.

 

Pe 11 și 12 octombrie 2012, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetare Comunicare interculturală şi literatură, în colaborare cu Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale din Republica Moldova şi Biblioteca „V. A. Urechia”, Galaţi, a organizat ediția a cincea a conferinţei Lexic comun / lexic specializat. Lexicul politic – martor al transformărilor social-politice şi de mentalitate din lumea contemporană, care a asigurat specialiştilor din universităţile şi institutele de cercetare româneşti şi străine (51 de participanţi din diverse centre universitare: Iaşi, Piteşti, Reşiţa, Bucureşti, Cluj, Galaţi, Suceava, Craiova, Constanţa, Târgovişte), din străinătate (20 în total): – 10 participanţi din Franţa, U.S.A., Coasta de Fildeş, Polonia, Algeria, Rusia; Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova, coorganizatorul evenimentului, a fost reprezentată de 10 cadre didactice), un cadru oficial de dezbatere a problemelor complexe pe care le ridică perspectiva pluridisciplinară asupra lexicului politic. Lucrările în plen ale conferinţei au fost susţinute de renumiţi lingvişti şi oameni de cultură între care amintim: prof. univ. dr. Alexandra Cuniţă, Universitatea din Bucureşti, prof. univ. dr. Andrei Cornea, Universitatea Bucureşti, prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi / Institutul de Lingvistică „Al. Philippide” filiala Iaşi, prof. univ. dr. hab. Ana Guţu, Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova, prof. univ. dr. Luminiţa Hoarţă Cărăuşu, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, prof. univ. dr. Doiniţa Milea Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi lect. univ. dr. Cristinel Munteanu, Universitatea „Constantin Brâncoveanu”, Piteşti. La lucrările conferinței s-au înscris și au fost prezenți doctoranzi din diverse centre universitare din țară, ale căror lucrări au fost ascultate și discutate în detaliu în cadrul secțiunilor, prilej pentru clarificarea unor aspecte care le vor fi utile în activitatea de cercetare și de elaborare a tezei de doctorat. Lucrările doctoranzilor au fost încluse într-un volum distinct – Lexic politic. Discurs politic – care a apărut la editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, editură cotată B de CNCS. Celelalte lucrări au fost incluse în nr. 8 / 2012 al revistei Lexic comun / Lexic specializat, Fascicula XXIV a Analelor Universității „Dunărea de Jos” din Galați. Programul manifestării / copertă revista / cuprins revista.

 

Ediţia din 2013 (a șasea) a manifestării Lexic comun / lexic specializat. Limba română în timp şi spaţiu, organizată de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetare Comunicare interculturală şi literatură, în colaborare cu Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale din Republica Moldova şi Biblioteca „V. A. Urechia”, Galaţi, și desfăşurată la Galaţi, în perioada 11-12 iulie 2013, şi-a propus să promoveze rezultatele cercetării limbii române în diverse spaţii culturale. Şi-au prezentat experienţa de predare a limbii şi civilizaţiei române la universităţi din afara ţării prof. univ. dr. Constantin Frâncu, Universitatea „Al. I Cuza” Iaşi, care a susținut prelegeri la Universitatea din Viena; conf. univ. dr. Liviu Groza, Universitatea Bucureşti, cu stagiu de predare la – Universitatea de Studii Internaţionale Hankuk din Republica Coreea; lector univ. dr. Alice Toma, Universitatea Bucureşti, cu stagiu de predare la Universitatea din Geneva, lector univ.dr. Roxana Ciolăneanu, Academia de Studii Economice, Bucureşti, cu stagiu de predare la Universitatea din Lisabona. Lucrările în plen ale conferinţei au fost susţinute de renumiţi lingvişti şi oameni de cultură: academicianul Gheorghe Chivu, Academia Română, prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel de la Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi / Institutul de Lingvistică „Al. Philippide” filiala Iaşi, prof. univ. dr. Constantin Frâncu, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi, Doina Hreapcă şi Luminiţa Botoşineanu, cercetători la Institutul de Filologie Română „Al. Philippide”, filiala Iaşi, conf. univ. dr. Cristian Moroianu, Universitatea Bucureşti, prof. univ. dr. habil. Elena Prus, de la Universitatea Liberă Internaţională din Republica Moldova, prof.univ.dr. Doiniţa Milea, prof. univ. dr. Simona Antofi şi prof. univ. dr. Nicolae Ioana de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Programul manifestării / copertă volum / cuprins volum.

 

A șaptea ediție a conferinţei internaţională Lexic comun / lexic specializat. Manifestări ale creativităţii limbajului uman s-a desfășurat în zilele de 6 și 7 iunie 2014 la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetare Comunicare interculturală şi literatură, și a fost organizată în colaborare cu Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale din Republica Moldova şi Biblioteca „V. A. Urechia”, Galaţi. Manifestarea a asigurat specialiştilor din universităţile şi institutele de cercetare româneşti şi străine un cadru oficial de dezbatere a problemelor complexe pe care le ridică perspectiva pluridisciplinară asupra creativităţii limbajului uman. Cele patru mari secţiuni – Limba română – obiect de studiu academic, Limbă, presă şi cultură, Limbă şi discurs critic literar, Limbă, traductologie şi didactică – prevăzute în programul conferinţei, au fost determinate de posibilitatea abordării aspectelor lexico-semantice din perspective teoretico–metodologice diferite. La lucrările conferinţei au participat cadre universitare din ţară şi colegi de la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova şi de la Institutul de cercetări filologice şi interculturale, din Republica Moldova, a căror prezenţă a favorizat stimularea şi intensificarea legăturilor culturale şi ştiinţifice între comunităţile academice de pe ambele maluri ale Prutului prin intermediul studiului limbii române. Lucrările în plen desfăşurate au fost susţinute de lingviştii: prof. univ. dr. Alexandra Cuniţă, Universitatea Bucureşti, prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel de la Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi / Institutul de Lingvistică „Al. Philippide” filiala Iaşi, conf. univ. dr. Cristian Moroianu, Universitatea Bucureşti, conf. univ. dr. Victor Untilă, Universotatea Liberă Internaţională din Republica Moldova, prof. univ. dr. Doiniţa Milea, prof. univ. dr. Simona Antofi şi lect. univ. dr. Cătălin Enică de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Lucrările doctoranzilor, susținute în cadrul lucrărilor conferinței, în secțiuni dedicate exclusiv acestora, au fost publicate în volumul Manifestări ale creativității limbajului uman, volum indexat în baza de date internațională Kubon-Sagner: http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=F032676, și care a fost publicat la editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, editură cotată B de CNCS. Celelalte lucrări susținute în cadrul manifestării au fost incluse în nr. 11-12 / 2014 ale revistei Lexic comun / Lexic specializat, Fascicula XXIV a Analelor Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. Programul manifestării / copertă revista / cuprins revista.

 

Ediția a VIII-a a conferinţei internaţionale Lexic comun / lexic specializat. Interculturalitate şi plurilingvsim în context european, s-a desfășurat în zilele de 11 și 12 iunie 2015 la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Litere, Centrul de Cercetare Comunicare interculturală şi literatură, și a fost organizată în colaborare cu Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale din Republica Moldova şi Biblioteca „V.A.Urechia”, Galaţi. Plurilingvismul şi interculturalitatea, cele două concepte propuse spre dezbatere în cadrul manifesatării, reprezintă o componentă fundamentală a identităţii europene, în care limba favorizează accesul privilegiat la orice cultură. Cele cinci mari secţiuni – Identitate culturală, interculturalitate, multiculturalitate; Didactică; Limba – factor de integrare europeană; Limbă, presă și cultură; Discurs critic literar – prevăzute în programul conferinţei, au constituit o cale de diseminare şi de promovare a rezultatelor cercetărilor centrului nostru, dar şi un mijloc de cunoaştere a realizărilor în domeniu ale specialiştilor din alte universităţi sau institute de cercetare. Lucrările în plen au fost susţinute de prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel de la Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi / Institutul de Lingvistică „Al. Philippide” filiala Iaşi, prof. univ. dr. Ana Guţu, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,  prof. univ. dr. Alexandra Cuniţă, Universitatea Bucureşti, conf. univ. dr. Cristian Moroianu, Universitatea Bucureşti, conf. univ. dr. Liviu Groza, Universitatea Bucureşti, prof. univ. dr. habil. Dragoş Vicol, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, prof. univ. dr. Doiniţa Milea, prof. univ. dr. Florian Popescu şi prof. univ. dr. Simona Antofi, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. Lucrările doctoranzilor prezenți la manifestare au fost publicate în volumul Interculturalitate și plurilingvism în context european, editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, editura cotată B de CNCS: http://www.fabula.org/actualites/oana-magdalena-cenac-coord-interculturalitate-si-plurilingvism-in-context-european_71723.php. Programul manifestării, coperta volumului, cuprinsul și câteva instantanee foto de la lucrările conferinței pot fi accesate aici: Programul manifestării / copertă volum / cuprins volum / galerie foto.

 

Ediția a IX-a a conferinței internaționale Lexic comun / Lexic specializat s-a desfășurat la Galați, în zilele de 14 și 15 octombrie 2016. Organizatorii evenimentului au fost Centrul de cercetare Comunicare interculturală şi literatură din Facultatea de Litere a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Biblioteca Judeţeană „V.A.Urechia” din Galaţi în colaborare cu Institutul de Științe ale Educației din Republica Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova şi Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale din Republica Moldova. Pentru această ediție, tema propusă de organizatori a fost Cultură şi identitate europeană. Latinitate şi romanitate, demersul fiind motivat de contextul european actual în care predomină viziunea globalizării cu monopolul unei singure limbi de comunicare; această realitate impune recunoașterea și menținerea identității naționale manifestată prin tendința de refacere culturală și geografică a unității lumii romanice. Conceptele de latinitate și romanitate reprezintă o componentă fundamentală a culturii și identităţii europene, dar și o afirmare a principiului unității în diversitate. Temele propuse spre dezbatere au fost: limba latină, limbă universală, cu statut special în Europa, din primele secole ale erei creştine până astăzi; spiritualitate creștină în spațiul comun european; amprenta latină originară recognoscibilă în forme culturale şi în mentalităţi comune în mozaicul de tradiţii culturale naţionale diverse ale Europei contemporane; limba latină, model stilistic şi sursă de înnoire a vocabularului intelectual european, indiferent de originea, de structura şi specificul istoric al limbilor literare europene; romanitate și românitate: perspective culturale și lingvistice; studii de limbă română: varietăți ale limbii, etimologie, paremiologie, istoria limbii române; influențe culturale și lingvistice interromanice; identitate naţională, culturală în diaspora românească; interferențe literare și artistice în spațiul european de sorginte latină; tradiții și concepte în didactica limbilor romanice: practicarea unei didactici integrate a limbilor, a unui învățământ deschis cunoașterii pragmatice a limbilor, propriu spațiului plurilingv și multicultural al Europei. Lucrările în plenul conferinței au fost susținute de cunoscuți lingviști români și străini: prof. univ. dr. Jukka Havu, Universitatea din Tampere, Finlanda, prof. univ. dr. Stelian Dumistrăcel,  Institutul de Filologie Română „A.Philippide”, Iaşi, prof. univ. dr. Emil Ionescu, Universitatea Bucureşti, prof. univ. dr. Alexandra Cuniță, Universitatea Bucureşti, prof. univ. dr. Liviu Groza, Universitatea Bucureşti, prof. univ. dr. Luminiţa Cărăuşu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, prof. univ. dr. Ana Guţu, „Universitatea Liberă Internațională din Moldova”, prof. univ. dr. Anna Bondarenco, Universitatea de Stat din Republica Moldova. Programul manifestării poate fi accesat aici (programul LCLS 2016), iar instantaneele foto de la lucrările conferinței pot fi vizualizate aici (galerie foto: https://www.flickr.com/photos/110543024@N07/sets/72157673883797731/)Actele conferinței sunt publicate în revista Analele Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Fascicula XXIV, Lexic comun / Lexic specializat (coperta, volum) și în volumul Spații culturale deschise (coperta, volum).

 

Desfășurată în perioada  19-20 mai 2017, organizatorii celei de-a zecea ediții a conferinței Lexic comun / Lexic specializat au propus spre dezbatere tema „Democratizarea cunoașterii” sau migrația lexicului specializat spre lexicul comun, plecând de la premisa că rolul sporit al științei și tehnicii în societatea contemporană are ca efect o apropiere considerabilă între cunoașterea științifică și cea obișnuită. Acest fapt, motivat de statutul actual al societăților moderne, adevărate „societăți ale cunoașterii”, determină o „democratizare a cunoașterii” sau o „laicizare a științelor”, iar o consecință firească a extinderii termenilor dincolo de comunicarea specializată este apariția fenomenului de determinologizare care interesează deopotrivă lexicul comun și cel specializat. În planul cercetării limbilor, fenomenul amintit a determinat interesul sporit al lingviştilor pentru analiza lexicului comun în strânsă relație cu lexicul specializat şi evidenţierea migrării mai multor termeni spre limba comună. Aria tematică propusă urmăreşte dezbaterea modalităţilor prin care lexicul răspunde la schimbările socio-politice şi culturale aduse de globalizare, precum şi circulaţia cuvintelor dinspre lexicul specializat spre lexicul comun, şi invers, în limba română şi în limbile europene. Conferințele plenare au fost susținute de lingviști recunoscuți național și internațional: Stelian Dumistrăcel, prof. univ. dr., Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi, Ana Guțu,  prof. univ. dr., Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Liviu Groza, prof. univ. dr., Universitatea Bucureşti, Cristian Moroianu, prof. univ. dr. habil., Universitatea Bucureşti, Dumitru Borțun, prof. univ. dr., Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Bucureşti, Viorica Aura Păuș, prof. univ. dr., Universitatea din București, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Elena Prus, prof. univ. dr. habil., Academia de Științe a Moldovei, Nelu Vicol, conf. univ. dr., Institutul de științe ale Educației din Chişinău, Republica Moldova.

 

Colocviul Lexic comun / lexic specializat cu tema Limba română azi: direcții actuale și perspective, Galați, 4-5 decembrie 2020: programul manifestarii

 

Colocviul Lexic comun / Lexic specializat cu tema Spații pragmatico-discursive în interpretarea textelor artistice și non-artistice. In memoriam Stelian Dumistrăcel, ediția a XIV-a, Galați, 3-4 noiembrie 2022: programul manifestării