Evaluare

Materialele trimise spre publicare în Analele Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, Fascicula XXIV, Lexic comun/lexic specializat sunt evaluate de membrii colegiul ştiinţific în două etape distincte:

  1. se evaluează informaţiile preliminare – titlu, rezumat, cuvintele – cheie, redactate în limbi de circulaţie internaţională – care atestă interesul autorilor pentru domeniul tematic al revistei şi caracterul de noutate al subiectului lucrărilor;
  2. se evaluează lucrările in extenso, în mod independent, de doi referenţi cărora nu li se comunică identitatea autorului, şi se sugerează, dacă este cazul, modificările formale sau de conţinut necesare.

Redacţia revistei comunică autorului observaţiile referenţilor, indică timpul acordat revizuirii materialului şi, după acceptarea de către evaluatori a variantei revizuite, este înaintat spre publicare.

Colegiul de redacţie verifică respectarea condiţiilor de tehnoredactare, acurateţea textelor primite, asigură comunicarea cu autorii articolelor şi cu colaboratorii permanenţi ai revistei şi se ocupă de componenta tehnică a procesului de publicare.

Criteriile de evaluare sunt cele acceptate de comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională :

  • pertinenţa subiectului propus în raport cu tematica stabilită şi anunţată de redacţia revistei;
  • complexitatea subiectului propus, originalitatea studiului, contribuţia la dezvoltarea cunoaşterii în domeniul abordat;
  • alegerea unei metode de lucru adecvată, care să asigure pertinenţa şi claritatea demonstraţiei.