Lexic comun. Lexic specializat

Revista Lexic comun / lexic specializat // General Lexicon / Specialized Lexicon // Lexique commun / lexique spécialisé este fascicula XXIV a Analelor Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. Consacrată studiului lexicului comun şi al celui specializat, această revistă periodică răspunde interesului lingviştilor pentru cuvânt ca unitate fundamentală a limbii. Iniţiată în anul 2008 de conf. univ. dr. Doina Marta Bejan, prof. univ. dr. Virginia Lucatelli şi asist. univ. dr. Oana Magdalena Cenac, din Centrul de cercetare Teoria şi practica discursului din Facultatea de Litere, revista şi-a propus să atragă atenţia asupra importanţei cunoaşterii teoretice şi practice a lexicului unei limbi, într-un moment în care destinul limbilor depinde de capacitatea lor de a exprima şi  a gândi realitatea în rapidă schimbare. Apariţia revistei a fost susţinută de celelalte cadre didactice din centrul de cercetare amintit, care au găsit în această publicaţie o cale de a face cunoscute rezultatele cercetării ştiinţifice în domeniul analizei lexicului din diverse limbi contemporane şi o posibilitate de a intra în contact cu colegi din străinătate cu același tip de preocupări. Ulterior, prin reorganizarea departamentelor, revista apare în cadrul Centrului de cercetare Comunicare interculturală și literatură din Facultatea de Litere a Universității ”Dunărea de Jos” din Galați.

Aşa cum arată titlul publicaţiei, formulat în trei limbi, în paginile  ei sunt cuprinse articole redactate în limba română, în limba engleză, în limba franceză şi, ocazional, în limba spaniolă, în limba italiană sau în limba germană. Cu apariţie declarată anuală încă din 2008, revista a publicat în 2008, 2009, actele Conferinţei internaţionale cu acelaşi nume – Lexic comun/ lexic specializat -, iar din 2010, prin interesul manifestat de colaboratorii români şi străini pentru dezbaterile din domeniul analizei lexicale, a putut să publice, alături de volumul cu actele conferinţei, şi numere independente, tematice. Sperăm ca această formulă de apariţie – cu două numere anual – să poată fi continuată pe viitor. Tematica urmărită: Mişcarea lexicului specializat spre lexicul comun, Ştiinţa dicţionarelor, Terminologie şi terminologii, Neologie şi politici lingvistice, Dimensiunea diacronică în studiul lexicului comun şi al celui specializat, Frazeologia – aspecte stilistice, pragmatice şi de traductologie, Lexicul politic – martor al transformărilor social-politice şi de mentalitate din lumea contemporană, Limba română – în timp și spațiu, Manifestări ale creativității limbajului uman, Interculturalitate și plurilingvism în context european. La numerele tematice au fost admise şi articolele despre lexic în afara temei propuse, precum şi recenziile unor cărţi din domeniile lingvistice de interes. Fiecare număr al revistei a fost publicat la edituri cotate B de CNCSIS / CNCS – Galați University Press (2008), Europlus, Galați (2009-2011), Institutul European, Iași (2012-2013), Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca (2014-2017), fiind disponibil și on line, în sistem Open Access. Până în prezent, revista a fost indexată în bazele de date EBSCO, CEEOL, MLA – www.mla.org și Fabula – www.fabula.org. Totodată, revista este inclusă și în cataloagele unor biblioteci foarte cunoscute din țară și din străinătate. În paginile revistei semnează personalităţi în domeniul cercetării lexicale din ţară şi din străinătate, dar publicaţia este deschisă, mai ales, eforturilor tinerei generaţii de cercetători români sau străini de a se afirma într-un domeniu deosebit de important pentru realizarea comunicării interumane. S-au reţinut articole care, din perspectivă ştiinţifică şi didactică, abordează semantica lexicală, etimologia, neologia, terminologia, lexicografia, onomastica, stilistica şi pragmatica lexicală, istoria culturii. Revista se bucură de consilierea ştiinţifică a unor cercetători renumiţi din ţară şi din străinătate (academicieni, profesori universitari), are un comitet de lectură care evaluează materialele primite (câte doi evaluatori, anonimi) şi un colectiv redacţional în care au fost cooptaţi colegii care au preocupări centrate pe studiul aspectelor lexicale ale limbilor predate în facultatea noastră. Solidaritatea colectivului redacţional, bunăvoinţa şi seriozitatea colaboratorilor contribuie la depăşirea obstacolelor întâlnite la apariţia unei reviste.